Sorry; deze foto heeft copyright ©

Blowerdoortest (luchtdichtheidsmeting)

* Voor het toetsen en opsporen van ongewenste luchtlekkages in je woning*

Met een blowerdoortest wordt de infiltratie gemeten. Onder infiltratie wordt de lucht verstaan die onbedoeld via naden en kieren in de schil van een gebouw naar binnen stroomt. In de energieprestatienorm (EPG) wordt de luchtdoorlatendheid van gebouwen aangegeven als de specifieke luchtvolumestroom ten gevolge van infiltratie per vierkante meter, ofwel qv10;spec [dm3/sm2].

Hoe lager deze waarde, des te beter is de luchtdichtheid en des te kleiner zijn de warmteverliezen. Een goed luchtdicht gebouwde woning bespaart zeker 25% ten opzichte van een slecht gebouwde woning. Ter illustratie: 0,3 m3/s luchtinfiltratie staat voor meer dan 300 m3 aardgas per jaar!

Overheden laten door een blowerdoortest nagaan of de luchtdichtheid overeenkomt met gehanteerde waarde uit de EPG berekening in de omgevingsvergunning.

” Je vraagt je daarom af; kan ik bij Certificaat-Online in de praktijk de luchtdichtheid opsporen en toetsen van mijn woning? “

Door de luchtdichtheid in woningen te meten via een blowerdoortest, toetsen wij voor je de of de gehanteerde infiltratiefactor voldoet aan je de waarde in je BENG berekening/ omgevingsvergunning en de overeenkomst met je aannemer.

blowerdoortest

Certificaat-Online is gecertificeerd voor blowerdoor onderzoeken en voert haar onderzoeken naar de luchtdichtheid van de thermische schil volgens de vigerende normen (NEN 2686 en EN 13829).

De kenmerken:

  1. Voldoet aan eisen; het onderzoek wordt uitgevoerd conform alle vigerende normen;
  2. Kennis gewaarborgd; het onderzoek wordt uitgevoerd door gecertificeerde adviseurs;
  3. Compleet uitgevoerd; het onderzoek is inclusief rapportage met infrarood foto’s;
  4. Geen verrassingen; de resultaten van het onderzoek worden ter plaatse met je besproken alsmede vastgelegd in een rapportage;
  5. Bruikbaar; er vindt een toetsing plaats op basis van de huidige EPG-normen en EU richtlijnen;
  6. Extra; desgewenst is de rapportage te gebruiken als uitgangspunt voor bouwkundige optimalisaties alsmede voor garantie- en opleverafhandelingen.;
  7. De prijs; wij verzorgen deze dienst voor je voor € 565,= (incl. BTW; alleen in Flevoland);
  8. Buiten Flevoland;  voor aanvragen buiten Flevoland bel of mail ons even!

Bel 0320 219919 voor meer informatie of vraag vandaag nog je luchtdichtheidsmeting aan !

Aanvraag Luchtdichtheidsmeting

anl0107_10_banner_300x250_v1_03