Sorry; deze foto heeft copyright ©

Certificaat-Online & Disclaimer

Certificaat-Online stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website actueel blijft. In deze disclaimer wordt uitgelegd welke voorbehouden Certificaat-Online maakt. Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze website betekent dat de gebruiker instemt met de volgende bepalingen:

Informatie
Aan de informatie verschaft op de website kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie kan onjuistheden en/of typefouten bevatten. Certificaat-Online staat niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Evenmin garandeert Certificaat-Online dat de site foutloos of ononderbroken functioneert, hetzij toegankelijk is. Certificaat-Online is niet aansprakelijk voor eventuele schade – direct dan wel indirect – die ontstaat ten gevolge van toegang en gebruik van de website.

Verwijzingen en hyperlinks
Op de website van Certificaat-Online wordt al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door Certificaat-Online niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Certificaat-Online wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.