Sorry; deze foto heeft copyright ©

Certificaat-Online en Stichting Derde Wereld Hulp

*Er is meer dan energie en installaties….*

De Stichting Derde Wereld Hulp zet zich in  kinderen in Vijayawada een stad in de Indiase deelstaat Andrha Pradesh. Kinderen uit de allerarmste gezinnen: straat en weeskinderen, gehandicapten en HIV-pos/met Aids besmette kinderen.

Stichting Derde Wereld Hulp, in het kort: SDWH zet zich in voor de opvang van kinderen in Vijayawada, een stad in de Indiase deelstaat Andhra Pradesh. Kinderen uit de allerarmste gezinnen, straat- en weeskinderen, gehandicapten, HIV-pos/met Aids besmette weeskinderen. Voor de opvang van deze kinderen hebben we scholen en tehuizen gebouwd, zorgen voor scholing en medicatie, bieden hen toekomstperspectief. Daarnaast verleent SDWH hulp aan de veelal uitzichtloze situatie van gezinnen in de sloppenwijken. Voor de opvang van deze kinderen worden er door de stichting scholen en huizen gebouwd. Daarnaast verleent de Stichting ook hulp aan de veelal uitzichtloze situatie van de gezinnen in de sloppenwijken.

Vijayawada ligt in het midden-oosten van India, grofweg halverwege Calcutta en Madras. Deze regio is heel erg arm en de helft van de bevolking kan niet lezen en schrijven. Er is nauwelijks industrie, geen toerisme en waardevolle grondstoffen ontbreken, waardoor het verbouwen van rijst verreweg de belangrijkste bron van inkomsten is. Ruim 70 % van de bevolking werkt dan ook in de landbouw.

Certificaat-Online ondersteunt het sponsorprogramma van de Stichting Derde Wereld Hulp.

In onderstaande You-Tube film tref je een impressie aan van de omstandigheden waarin de Stichting haar werkzaamheden verricht.